Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Trong Revit, quản lý liên kết là quá trình thêm, xóa, sửa đổi và kiểm soát các liên kết Revit và các tệp đính kèm khác trong mô hình của bạn. Quản lý liên kết là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng và thiết kế trong Revit, bởi vì nó cho phép bạn tạo ra một mô hình toàn diện của dự án bằng cách kết hợp nhiều tệp Revit và tệp đính kèm khác lại với nhau.

Để quản lý liên kết trong Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Truy cập vào mục Insert trong thanh Ribbon và chọn Link Revit hoặc Insert.
 2. Chọn tệp Revit hoặc tệp đính kèm mà bạn muốn thêm vào mô hình của bạn.
 3. Chọn tùy chọn của liên kết Revit hoặc tệp đính kèm, bao gồm màu sắc, cách hiển thị và thông tin toạ độ.
 4. Nhấn OK để hoàn tất quá trình thêm liên kết.
 5. Để sửa đổi các thông tin về liên kết Revit hoặc tệp đính kèm, bạn có thể chọn liên kết đó trong mô hình của bạn và sử dụng các tùy chọn trong hộp thoại Properties để thay đổi thông tin.
 6. Để xóa liên kết Revit hoặc tệp đính kèm, bạn có thể chọn liên kết đó trong mô hình của bạn và nhấn Delete.
 7. Để kiểm soát các liên kết trong mô hình của bạn, bạn có thể sử dụng các công cụ như Visibility/Graphics hoặc View Range để điều chỉnh cách hiển thị của các liên kết trong mô hình.

Lưu ý rằng khi quản lý liên kết trong Revit, bạn nên đảm bảo rằng các liên kết được liên kết với toạ độ dùng chung để đảm bảo tính nhất quán và chính xác của mô hình. Bạn cũng nên kiểm tra lại mô hình sau khi thêm, xóa hoặc sửa đổi các liên kết để đảm bảo tính nhất quán và chính xác của mô hình.