Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Trong Revit, bạn có thể import các tệp PDF vào mô hình của mình bằng cách sử dụng tính năng “Insert PDF” hoặc “Link PDF”. Tuy nhiên, lưu ý rằng khi bạn nhập hoặc liên kết tệp PDF vào mô hình của mình, nó sẽ chỉ được hiển thị như một hình ảnh và bạn sẽ không thể chỉnh sửa nội dung bên trong tệp PDF đó.

Để import hoặc liên kết tệp PDF vào Revit, làm theo các bước sau:

 1. Truy cập vào mục “Insert” trên thanh Ribbon và chọn “Link PDF” hoặc “Insert PDF”.
 2. Chọn tệp PDF mà bạn muốn nhập hoặc liên kết vào mô hình của mình.
 3. Chọn các tùy chọn như vị trí, kích thước, tỷ lệ, màu sắc và cách hiển thị khác cho tệp PDF.
 4. Nhấn OK để hoàn tất quá trình nhập hoặc liên kết tệp PDF vào mô hình của bạn.

Lưu ý rằng khi bạn liên kết tệp PDF vào mô hình của mình, nó sẽ không được bao gồm trong tệp Revit của bạn, mà sẽ liên kết với tệp PDF bên ngoài. Do đó, bạn cần phải giữ tệp PDF gốc trong cùng thư mục hoặc thư mục con với tệp Revit của bạn để đảm bảo tính nhất quán của mô hình.