Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Các định dạng tệp là cách mà các dữ liệu được lưu trữ và sắp xếp trong một tệp. Các định dạng tệp khác nhau được sử dụng để lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau, ví dụ như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và các loại dữ liệu khác.

Dưới đây là một số định dạng tệp phổ biến và cách chúng được sử dụng:

 • .doc, .docx: Định dạng tệp Microsoft Word, được sử dụng để lưu trữ văn bản và định dạng tài liệu.
 • .xls, .xlsx: Định dạng tệp Microsoft Excel, được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong bảng tính.
 • .pdf: Định dạng tệp Portable Document Format, được sử dụng để lưu trữ các tài liệu với định dạng và bố cục tương tự như ban đầu và có thể mở trên nhiều thiết bị khác nhau.
 • .jpg, .png: Định dạng tệp hình ảnh, được sử dụng để lưu trữ các hình ảnh hoặc đồ họa.
 • .mp3, .wav: Định dạng tệp âm thanh, được sử dụng để lưu trữ các tập tin âm thanh, ví dụ như nhạc hoặc ghi âm.
 • .mp4, .avi: Định dạng tệp video, được sử dụng để lưu trữ các tệp video.

Ngoài ra, còn có nhiều định dạng tệp khác nhau được sử dụng cho các mục đích khác nhau, ví dụ như định dạng tệp CAD (dwg, dxf), định dạng tệp hình ảnh động (gif), định dạng tệp dữ liệu GIS (shp, kml) và nhiều hơn nữa. Việc hiểu các định dạng tệp khác nhau là rất quan trọng để đảm bảo tính tương thích và tương thích khi làm việc với các tệp khác nhau.