Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Để tạo sàn nhà (Floors) trong Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở tài liệu Revit của bạn và chọn mục “Floor” trong thanh công cụ “Architecture”.
 2. Trong hộp thoại “Floor Type”, chọn loại sàn bạn muốn tạo. Nếu bạn chưa có loại sàn phù hợp, bạn có thể tạo một loại mới bằng cách nhấn nút “Edit Type” và thêm các thuộc tính tùy chỉnh.
 3. Để tạo một sàn mới, bạn có thể chọn một trong các tùy chọn như “Pick Walls” hoặc “Draw Boundary” để chỉ định đường ranh giới của sàn.
 4. Nếu bạn chọn “Pick Walls”, bạn sẽ được yêu cầu chọn các tường mà sàn sẽ được đặt trên đó. Nếu bạn chọn “Draw Boundary”, bạn có thể vẽ đường ranh giới của sàn bằng cách kết nối các đoạn đường.
 5. Khi bạn hoàn tất việc tạo đường ranh giới, bạn có thể chỉnh sửa các thuộc tính của sàn, chẳng hạn như độ dày và phương pháp tạo độ cao.
 6. Cuối cùng, nhấn OK để hoàn tất tạo sàn.

Lưu ý rằng các bước cụ thể có thể khác nhau tùy theo phiên bản của Revit mà bạn đang sử dụng, nhưng chức năng tạo sàn nhà thường được cung cấp trong thanh công cụ “Architecture”.