Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Để gắn tường lên mái trong Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở tài liệu Revit của bạn và chọn mục “Wall” trong thanh công cụ “Architecture”.
 2. Chọn tường mà bạn muốn gắn lên mái.
 3. Chọn “Edit Profile” trong thanh công cụ “Modify”.
 4. Vẽ đường ranh giới của tường trên mái bằng cách sử dụng các công cụ vẽ.
 5. Sau khi vẽ đường ranh giới của tường, bạn có thể chỉnh sửa các thuộc tính của tường, chẳng hạn như độ dày và cao độ.
 6. Khi hoàn tất chỉnh sửa, nhấn OK để hoàn tất.

Lưu ý rằng khi gắn tường lên mái, bạn cần đảm bảo rằng tường đó được hỗ trợ đầy đủ bởi mái. Nếu tường không được hỗ trợ đầy đủ, bạn có thể thêm các hệ thống hỗ trợ hoặc chỉnh sửa thiết kế mái để đảm bảo tính ổn định của công trình.