Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Trong Revit, để định dạng văn bản, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn công cụ Text (T) trong thanh công cụ hoặc sử dụng phím tắt TT để bắt đầu chèn văn bản.
 2. Chọn điểm muốn chèn văn bản trên bản vẽ. Khi cửa sổ Add Text hiện ra, nhập nội dung văn bản của bạn.
 3. Sử dụng các tùy chọn trên thanh công cụ hoặc các lựa chọn trong cửa sổ Properties để tùy chỉnh định dạng văn bản của bạn. Các tùy chọn bao gồm kiểu chữ, cỡ chữ, độ dày, kiểu đường viền, màu sắc, khoảng cách giữa các ký tự, căn chỉnh văn bản và thêm các ký hiệu và ký tự đặc biệt.
 4. Nhấp vào nút Apply để xác nhận định dạng văn bản của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể tạo các kiểu định dạng văn bản tùy chỉnh bằng cách sử dụng công cụ Text Types trong mục Settings của thanh tiện ích hoặc trong cửa sổ Manage Text Styles. Bằng cách này, bạn có thể lưu lại các cài đặt định dạng văn bản yêu thích của mình và sử dụng chúng cho các đối tượng văn bản khác nhau trong mô hình của mình.