Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Trong Revit, bạn có thể thêm các ký hiệu từ thư viện ký hiệu có sẵn hoặc tạo ký hiệu tùy chỉnh của riêng mình. Để thêm ký hiệu, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở Revit và chọn mục “Annotate” trong thanh công cụ.
 2. Chọn “Symbol” trong phần “Detail”.
 3. Trong hộp thoại “Symbol” hiển thị, bạn có thể chọn từ các ký hiệu có sẵn trong thư viện hoặc tạo ký hiệu tùy chỉnh của riêng mình bằng cách chọn “New” và chỉ định các thông số ký hiệu như tên, đường dẫn và các thông số khác.
 4. Sau khi tạo ký hiệu hoặc chọn một ký hiệu có sẵn, bạn có thể kéo và thả nó vào mô hình của mình.
 5. Nếu bạn muốn chỉnh sửa ký hiệu, bạn có thể nhấp đúp vào nó và sử dụng các công cụ trong thanh “Modify” để điều chỉnh ký hiệu.

Lưu ý rằng các ký hiệu có sẵn trong thư viện đôi khi không phù hợp hoàn toàn với nhu cầu của bạn, vì vậy tạo ký hiệu tùy chỉnh của riêng mình có thể là một lựa chọn tốt hơn.