Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Chế độ xem chú thích (Legend views) trong Revit là một công cụ cho phép người dùng tạo ra các bảng chú thích, mô tả về các đối tượng, kí hiệu, vật liệu và các thông số khác trong mô hình của họ.

Để thêm chế độ xem chú thích, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn mục View trong thanh công cụ trên cùng của Revit.
 2. Chọn Legend từ menu xuất hiện.
 3. Chọn nơi mà bạn muốn chèn chú thích trên bản vẽ của bạn.
 4. Tạo chú thích bằng cách thêm ký hiệu, vật liệu, đối tượng, hoặc thông số khác.
 5. Sử dụng các tùy chọn định dạng để tùy chỉnh chú thích của bạn.

Sau khi bạn đã tạo chế độ xem chú thích, bạn có thể sử dụng nó trong bản vẽ của bạn hoặc xuất nó ra như một tệp độc lập để sử dụng như là một tài liệu tham khảo cho dự án của bạn.