Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Chú thích chi tiết (detail callout) là một công cụ mạnh mẽ trong Revit cho phép bạn tạo ra các bản vẽ chi tiết về một phần của mô hình của bạn. Bản vẽ chi tiết này được vẽ trên một tầm nhìn phụ (detail view) và có thể được thêm vào các bản vẽ chính (sheet view) của bạn.

Để tạo chú thích chi tiết trong Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn tab “View” trên thanh công cụ và chọn “Detail View” để tạo một tầm nhìn phụ.
 2. Chọn một vùng cần tạo chi tiết bằng cách sử dụng công cụ “Detail Number” và “Detail Line” trong thanh công cụ.
 3. Sau khi đã chọn vùng, hộp thoại “Place Detail View” sẽ xuất hiện. Bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn như tên của chi tiết và kích thước của tầm nhìn phụ.
 4. Sau khi đã tạo tầm nhìn phụ, bạn có thể bắt đầu thêm các chi tiết bằng cách sử dụng các công cụ trong thanh công cụ “Annotate”, bao gồm “Text”, “Dimension”, “Detail Component” và “Symbol”.
 5. Khi bạn đã hoàn thành bản vẽ chi tiết, bạn có thể thêm nó vào các bản vẽ chính bằng cách kéo và thả tầm nhìn phụ vào bản vẽ chính.
 6. Bạn cũng có thể tạo chú thích chi tiết bằng cách sử dụng công cụ “Detail Group” để tổ chức các tầm nhìn phụ và các chi tiết liên quan.

Lưu ý rằng khi bạn tạo chú thích chi tiết, bạn cần cân nhắc các yếu tố như tỉ lệ, kích thước của bản vẽ chi tiết và cách bố trí các chi tiết để đảm bảo rằng chúng hiển thị rõ ràng và dễ đọc.