Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Trong Revit, các thành phần chi tiết là các đối tượng được sử dụng để bổ sung thông tin chi tiết về thiết kế và xây dựng của một phần của mô hình, chẳng hạn như các chi tiết kết cấu, chi tiết vật liệu hoặc các chi tiết cửa sổ.

Để thêm một thành phần chi tiết vào mô hình của bạn, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở bản vẽ chi tiết: Bạn có thể tạo một bản vẽ chi tiết mới hoặc mở bản vẽ chi tiết đã có.
 2. Chọn nơi bạn muốn chèn thành phần chi tiết: Sử dụng các công cụ của Revit để vẽ các đối tượng chi tiết bổ sung trên bản vẽ chi tiết.
 3. Chọn thành phần chi tiết từ thư viện: Trong thanh công cụ, chọn tab “Annotate” và sau đó chọn “Detail Components”. Tìm kiếm thành phần chi tiết bạn muốn sử dụng trong thư viện của Revit. Bạn cũng có thể tạo các thành phần chi tiết tùy chỉnh của riêng mình và lưu chúng vào thư viện.
 4. Chèn thành phần chi tiết vào bản vẽ: Kéo và thả thành phần chi tiết vào vị trí bạn muốn chèn nó trên bản vẽ chi tiết. Bạn cũng có thể chỉnh sửa thuộc tính và đặc điểm của thành phần chi tiết để phù hợp với yêu cầu thiết kế của mình.
 5. Lưu bản vẽ chi tiết: Sau khi đã thêm các thành phần chi tiết vào bản vẽ, hãy lưu bản vẽ để có thể sử dụng lại nó cho các mục đích khác trong tương lai.