Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Trong Revit, công cụ Array được sử dụng để nhân đôi các đối tượng theo tham số nào đó. Bằng cách sử dụng công cụ này, bạn có thể nhanh chóng tạo ra nhiều bản sao của các đối tượng giống nhau hoặc các đối tượng có kích thước và khoảng cách giống nhau.

Để sử dụng công cụ Array, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn đối tượng mà bạn muốn nhân đôi.
 2. Nhấp chuột phải và chọn lệnh “Array”.
 3. Chọn loại Array mà bạn muốn sử dụng. Có hai loại Array phổ biến là Rectangular Array (mảng chữ nhật) và Polar Array (mảng cực).
 4. Chỉnh sửa các tham số của Array như số hàng, số cột, khoảng cách giữa các hàng và cột, góc quay (nếu sử dụng Polar Array), v.v.
 5. Nhấp chuột để đặt đối tượng nhân.
 6. Bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa tham số của Array hoặc hoàn tất công việc bằng cách nhấn Enter hoặc Esc.

Chú ý rằng công cụ Array không hoạt động với tất cả các đối tượng trong Revit. Bạn cần kiểm tra xem đối tượng của mình có hỗ trợ công cụ Array hay không.