Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Trong Revit, bạn có thể sử dụng các vùng được đổ màu và tạo mặt nạ để tạo ra các hiệu ứng đồ họa khác nhau trong mô hình của mình. Các vùng được đổ màu cho phép bạn đặt một màu nền trên một vùng trong mô hình của mình, trong khi tạo mặt nạ cho phép bạn che giấu một phần của mô hình.

Để thêm một vùng được đổ màu, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn “Filled Region” từ tab “Annotate” trên thanh công cụ
 2. Vẽ một hình dạng bất kỳ trên mô hình của bạn.
 3. Nhấn vào hộp chọn màu sắc và chọn màu sắc bạn muốn sử dụng cho vùng được đổ màu của mình.
 4. Nhấn OK để lưu vùng được đổ màu của bạn.

Để tạo một mặt nạ, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn “Masking Region” từ tab “Annotate” trên thanh công cụ
 2. Vẽ một hình dạng bất kỳ trên mô hình của bạn.
 3. Chọn phần của mô hình mà bạn muốn che giấu bằng cách kéo thả chuột qua nó.
 4. Nhấn OK để lưu mặt nạ của bạn.

Lưu ý rằng khi tạo mặt nạ, bạn sẽ cần phải chọn các phần mô hình mà bạn muốn che giấu. Bạn cũng có thể chọn các tùy chọn khác nhau để điều chỉnh cách mà mặt nạ của bạn hiển thị trên mô hình của bạn.