Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Để thêm cầu thang trong Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở dự án Revit mà bạn muốn thêm cầu thang.
 2. Trong thanh Ribbon, đi tới tab Kiến trúc và nhấp vào nút Cầu thang (Stair).
 3. Chọn loại cầu thang mà bạn muốn sử dụng từ Type Selector.
 4. Nhấp vào nút Cầu thang trong thanh công cụ để kích hoạt công cụ cầu thang.
 5. Nhấp vào vị trí trong dự án mà bạn muốn đặt cầu thang.
 6. Sử dụng con trỏ để vẽ đoạn cầu thang và điều chỉnh các tham số như chiều cao bậc, độ sâu bậc và số bậc để phù hợp với thiết kế.
 7. Nếu cần, sử dụng công cụ lát sàn (landing tool) để thêm bàn đạp ở đầu hoặc cuối cầu thang.
 8. Sau khi bạn đã hoàn thành việc vẽ cầu thang, nhấp vào công cụ Sửa đổi (Modify tool) để thực hiện các điều chỉnh cuối cùng.

Sau khi bạn hoàn thành các bước này, cầu thang của bạn sẽ được thêm vào dự án Revit của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng các công cụ và tùy chọn khác trong Revit để tinh chỉnh và tùy chỉnh cầu thang của mình theo nhu cầu.