Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Để chỉnh sửa cầu thang trong Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở dự án Revit mà cầu thang đang được thêm vào.
 2. Tìm đến cầu thang và chọn nó bằng cách nhấp chuột trái vào đối tượng đó. Bạn có thể sử dụng công cụ Select trong thanh công cụ để tìm kiếm cầu thang.
 3. Sau khi chọn cầu thang, các tab về cầu thang sẽ hiển thị trong thanh Ribbon.
 4. Chọn tab Properties để thực hiện các điều chỉnh về cầu thang như thay đổi độ cao bậc, chiều dài bậc, số bậc hoặc kiểu cầu thang.
 5. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ trong tab Modify để thực hiện các thay đổi như di chuyển, xoay hoặc thay đổi kích thước cầu thang.
 6. Nếu bạn muốn thêm các phụ kiện cho cầu thang như tay vịn hay đệm, hãy chọn tab Components trong thanh Ribbon và chọn phụ kiện mà bạn muốn thêm vào.
 7. Thực hiện các điều chỉnh cho cầu thang cho đến khi bạn đạt được kết quả mong muốn.

Sau khi bạn đã chỉnh sửa cầu thang theo ý muốn, đừng quên lưu lại dự án để các thay đổi được áp dụng.