Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Để thêm lan can (Railing) vào một dự án trong Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở dự án Revit mà bạn muốn thêm lan can.
 2. Trong thanh Ribbon, chọn tab Architecture và chọn nút Railing trong mục Build.
 3. Chọn loại lan can mà bạn muốn sử dụng từ Type Selector. Các loại lan can sẵn có trong Revit bao gồm nhiều kiểu khác nhau như đơn giản, kính, gỗ, kim loại, và nhiều hơn nữa.
 4. Click vào các đường viền tường hoặc sàn để bắt đầu thêm lan can. Nếu bạn muốn thêm lan can dọc theo một đường cong hoặc dạng tùy chỉnh khác, bạn có thể sử dụng công cụ Sketch để vẽ đường cong hoặc dạng tùy chỉnh trước khi thêm lan can.
 5. Sử dụng công cụ Lan can trong thanh công cụ để thêm các yếu tố lan can khác nhau như thanh ngang, đường ray, đệm hoặc phụ kiện khác.
 6. Khi bạn thêm các yếu tố lan can, Revit sẽ hiển thị các thông số về chiều dài, cao độ, độ rộng, kích thước, khoảng cách, và các thông số khác để bạn có thể tùy chỉnh dễ dàng.
 7. Sử dụng công cụ Sửa đổi để điều chỉnh vị trí và kích thước của các yếu tố lan can, hoặc thêm bất kỳ phụ kiện nào mà bạn muốn.
 8. Lưu lại dự án sau khi bạn đã hoàn tất thêm lan can.

Lưu ý rằng các bước này có thể có sự khác biệt tùy thuộc vào phiên bản Revit bạn đang sử dụng.