Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Để thêm phần mở rộng cho lan can (Railing Extension) trong Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn lan can mà bạn muốn thêm phần mở rộng.
 2. Trong thanh Ribbon, chọn tab Modify và chọn nút Edit Rail.
 3. Chọn một yếu tố lan can mà bạn muốn thêm phần mở rộng bằng cách click chuột vào đó. Yếu tố này sẽ được bôi đen và hiển thị các điểm điều chỉnh.
 4. Trong Properties Palette (khung thuộc tính), chọn phần Extension để mở rộng tùy chọn.
 5. Tại phần Start, chọn khoảng cách mà bạn muốn bắt đầu phần mở rộng từ yếu tố lan can gốc.
 6. Tại phần End, chọn khoảng cách mà bạn muốn kết thúc phần mở rộng từ yếu tố lan can.
 7. Sử dụng công cụ Sửa đổi để điều chỉnh chiều dài và hình dạng của phần mở rộng. Bạn có thể sử dụng các điểm điều chỉnh để di chuyển, xoay, hoặc kéo dài phần mở rộng.
 8. Nếu bạn muốn thêm phần mở rộng cho các yếu tố khác trong lan can, hãy lặp lại các bước trên.
 9. Khi bạn hoàn tất thêm phần mở rộng cho lan can, nhấn OK để lưu lại các thay đổi và thoát khỏi chế độ chỉnh sửa lan can.

Lưu ý rằng các bước này có thể có sự khác biệt tùy thuộc vào phiên bản Revit bạn đang sử dụng.