Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Wall Families trong Revit là các mẫu tường được tạo ra và lưu trữ trong thư viện Revit để sử dụng trong các dự án của bạn. Các tường trong Revit được tạo ra bằng cách sử dụng các Wall Families đã có sẵn hoặc tạo mới một Wall Family để đáp ứng các yêu cầu của dự án cụ thể.

Mỗi Wall Family chứa các thông tin về các loại tường, các đặc tính vật liệu, chiều cao, chiều dài, độ dày, cách nhiệt, âm thanh, độ bền và các thông số khác để tạo ra các tường khác nhau. Với các Wall Family được tạo ra trước đó, bạn có thể sử dụng chúng để tiết kiệm thời gian trong quá trình thiết kế.

Các Wall Family có thể được tạo ra bằng cách sử dụng các công cụ và tính năng trong Revit, bao gồm Family Editor và các tính năng tạo Wall Family. Bạn có thể tạo các Wall Family tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của dự án, bao gồm tường bê tông, tường gạch, tường tấm, tường xi măng, tường ngăn cách, tường đơn giản, và nhiều hơn nữa.

Khi bạn tạo một Wall Family mới, bạn cần phải cung cấp các thông tin về kích thước, vật liệu, các tính năng cơ bản của tường và các thông số khác. Sau khi tạo một Wall Family mới, nó sẽ được lưu trữ trong thư viện Revit và có thể được sử dụng cho các dự án khác trong tương lai.

Sử dụng Wall Families trong Revit giúp cho quá trình thiết kế nhanh chóng và chính xác hơn. Với các mẫu tường có sẵn, bạn có thể sử dụng chúng để nhanh chóng tạo ra các dự án mới hoặc chỉnh sửa các dự án hiện có. Bên cạnh đó, việc tạo ra các Wall Family tùy chỉnh giúp bạn tạo ra các tường đáp ứng các yêu cầu cụ thể của dự án và đảm bảo rằng các tường sẽ hoạt động hiệu quả trong thời gian dài.