Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Để tạo kiểu tường cơ bản tùy chỉnh trong Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở một tài liệu mới trong Revit và chọn tầng mà bạn muốn tạo kiểu tường mới.
 2. Truy cập tab “Architecture” trên thanh công cụ và chọn “Wall” trong mục “Build”.
 3. Trong cửa sổ “Type Selector”, chọn một kiểu tường mà bạn muốn sao chép và tùy chỉnh. Sau đó, chọn “Duplicate” để tạo bản sao.
 4. Trong cửa sổ “Properties”, đổi tên cho kiểu tường mới của bạn trong phần “Type Name”.
 5. Chọn “Edit Type” trong phần “Properties” để mở cửa sổ “Type Properties”.
 6. Trong cửa sổ “Type Properties”, bạn có thể thay đổi các thông số của tường, bao gồm:
 • Chiều dày: Chọn “Structure” và chỉnh sửa độ dày của các lớp tường.
 • Vật liệu: Chọn “Materials” và chọn các vật liệu cho các lớp tường.
 • Chiều cao và chiều rộng: Chọn “Dimensions” và chỉnh sửa chiều cao và chiều rộng của kiểu tường.
 • Các tính năng khác: Chọn các tab khác trong “Type Properties” để chỉnh sửa các thông số khác của kiểu tường, bao gồm hệ thống cửa sổ, cách nhiệt, âm thanh và các tính năng khác.
 1. Sau khi bạn đã tùy chỉnh các thông số của tường, chọn “OK” để lưu lại các thay đổi và tạo kiểu tường mới của bạn.
 2. Trong cửa sổ “Properties”, chọn kiểu tường mới của bạn từ danh sách các kiểu tường có sẵn.
 3. Vẽ các tường của bạn bằng cách sử dụng kiểu tường mới đã tạo.

Tạo kiểu tường tùy chỉnh giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cụ thể của dự án và tạo ra các tường đáp ứng nhu cầu chính xác của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng kiểu tường tùy chỉnh của mình trong các dự án tương lai, giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính nhất quán giữa các dự án.