Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Tường xếp (Stacked walls) trong Revit là một tính năng cho phép bạn xếp chồng nhiều lớp tường khác nhau để tạo ra một kiểu tường phức tạp. Bằng cách sử dụng tính năng này, bạn có thể tạo ra các tường với các tính năng đặc biệt như tường có tính năng cách âm, cách nhiệt hoặc giảm thiểu tiếng ồn.

Để tạo tường xếp, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Trong Revit, chọn “Wall” trong mục “Build” trên thanh công cụ.
 2. Chọn kiểu tường mà bạn muốn sử dụng.
 3. Chọn “Edit Type” trong phần “Properties” để mở cửa sổ “Type Properties”.
 4. Trong cửa sổ “Type Properties”, chọn “Structure” để xác định số lượng và độ dày của các lớp tường. Bạn có thể chọn “Edit” để chỉnh sửa các lớp tường có sẵn hoặc chọn “Add” để thêm một lớp mới.
 5. Khi bạn thêm một lớp mới, hãy đặt tên cho lớp tường và chỉ định độ dày của lớp đó.
 6. Khi bạn đã hoàn thành xác định các lớp tường, hãy chọn “OK” để lưu lại các thay đổi.
 7. Sau đó, bạn có thể bắt đầu xây dựng tường xếp bằng cách chọn “Wall” trên thanh công cụ và chọn kiểu tường xếp đã tạo.
 8. Bạn có thể kéo và thả tường xếp vào bản vẽ của mình, và các lớp tường sẽ tự động xếp chồng lên nhau theo thứ tự được xác định trong cửa sổ “Type Properties”.
 9. Bạn có thể chỉnh sửa và tùy chỉnh các thông số của từng lớp tường trong kiểu tường xếp để tạo ra các kiểu tường phức tạp hơn.

Tường xếp là một tính năng rất hữu ích trong Revit, giúp bạn tạo ra các kiểu tường đa dạng và phức tạp để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của dự án.