Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Khi tạo vách kính trong Revit, bạn có thể tạo các lưới kính, tấm chắn và tấm bằng cách sử dụng các tính năng Curtain Grids, Mullions và Panels.

 • Curtain Grids: Lưới kính giúp bạn chia một vách kính thành các phần bằng nhau, tạo ra những khối kính riêng lẻ. Bạn có thể chọn loại lưới kính phù hợp với kiểu vách kính của bạn và tùy chỉnh kích thước và khoảng cách giữa các phần.
 • Mullions: Tấm chắn giúp bạn thêm các dải tương phản giữa các tấm vách kính trong vách kính của mình. Bạn có thể chọn loại tấm chắn phù hợp với kiểu vách kính của bạn và tùy chỉnh kích thước, kiểu dáng và màu sắc của chúng.
 • Panels: Tấm giúp bạn tạo ra các hình dạng đặc biệt cho vách kính của mình, bao gồm các hình dạng không đối xứng và không gian trống. Bạn có thể chọn loại tấm phù hợp với kiểu vách kính của bạn và tùy chỉnh kích thước, hình dạng và màu sắc của chúng.

Các bước để thêm lưới kính, tấm chắn và tấm vào vách kính trong Revit như sau:

 1. Trong giao diện Revit, chọn mục “Curtain Wall” trong giao diện “Architecture”.
 2. Chọn loại vách kính mà bạn muốn sử dụng trong phần “Type Selector”.
 3. Chọn mục “Edit Type” trong phần “Properties”.
 4. Tại cửa sổ “Type Properties”, chọn “Edit” trong phần “Curtain Grids” để thêm hoặc chỉnh sửa lưới kính.
 5. Tại cửa sổ “Curtain Grids”, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa lưới kính bằng cách tùy chỉnh số cột và hàng, khoảng cách giữa chúng và chiều cao của chúng.
 6. Sau đó, chọn “OK” để lưu lưới kính của bạn.
 7. Để thêm tấm chắn, chọn “Edit” trong phần “Mullions” của cửa sổ “Type Properties”.
 8. Tại cửa sổ “Mullion”, bạn có thể chọn loại tấm chắn phù hợp với vách kính của bạn, tùy chỉnh kích thước, kiểu dáng và màu sắc của chúng.
 9. Sau khi hoàn thành, chọn “OK” để lưu các thay đổi của bạn.
 10. Để thêm tấm vào vách kính, chọn “Edit” trong phần “Panels” của cửa sổ “Type Properties”.
 11. Tại cửa sổ “Panels”, bạn có thể chọn loại tấm phù hợp với vách kính của bạn, tùy chỉnh kích thước, hình dạng và màu sắc của chúng.
 12. Sau khi hoàn thành, chọn “OK” để lưu các thay đổi của bạn.

Lưu ý rằng các bước này có thể khác nhau đôi chút tùy thuộc vào phiên bản và giao diện của Revit. Tuy nhiên, cách tiếp cận chung để thêm lưới kính, tấm chắn và tấm vào vách kính trong Revit vẫn là tương tự.