Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Model lines là các đường nét trong Revit được sử dụng để tạo các mô hình và phác thảo 2D trong quá trình thiết kế. Chúng là các đường nét vô hình và không xuất hiện trong bản vẽ đầu ra, nhưng được sử dụng để hỗ trợ quá trình thiết kế.

Có hai loại model lines trong Revit:

 1. Model Lines: Được sử dụng để vẽ các đường nét để đại diện cho các yếu tố thiết kế, như đường tường, cửa sổ, mái hiên, v.v.
 2. Detail Lines: Được sử dụng để vẽ các chi tiết nhỏ hơn trong bản vẽ, chẳng hạn như các khe, gờ và đường viền. Chúng có thể được sử dụng để tạo các khuôn mẫu chi tiết, tạo các yếu tố trong phác thảo của bạn hoặc chỉ đơn giản là tạo các nét trang trí.

Để vẽ model lines trong Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn mục “Architecture” trong giao diện Revit.
 2. Chọn “Model Lines” trong mục “Detail” của thanh công cụ.
 3. Bấm chuột trái để bắt đầu vẽ đường nét trên bản vẽ của bạn.
 4. Kéo chuột để vẽ đường nét, và nhấn chuột trái để đặt các điểm đầu cuối của đường nét.
 5. Sau khi hoàn thành, nhấn “Esc” để hoàn tất việc vẽ đường nét.
 6. Để chỉnh sửa các model lines đã tạo, bạn có thể chọn chúng và sử dụng các công cụ trong phần “Modify” của thanh công cụ để sửa đổi hình dạng hoặc kích thước của chúng.

Lưu ý rằng model lines không có độ dày và không hiển thị trong bản vẽ đầu ra. Tuy nhiên, chúng rất hữu ích trong quá trình thiết kế để tạo các mô hình và phác thảo.