Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Để thêm tường nghiêng (slanted walls) trong Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở tài liệu Revit và chọn khu vực tạo tường.
 2. Chọn công cụ Tường (Wall) trong tab Architecture.
 3. Chọn tùy chọn Tường nghiêng (Slanted Wall) từ danh sách các kiểu tường.
 4. Bấm vào đúng vị trí của tường trên mặt phẳng tạo đường nghiêng cho tường.
 5. Chỉnh sửa chiều cao, độ dày và các thông số khác của tường nghiêng trong tab Properties.

Bạn cũng có thể sử dụng công cụ Tường nghiêng từ phần mềm tạo kiến trúc khác và nhập tường nghiêng vào tài liệu Revit của mình. Tuy nhiên, việc này có thể dẫn đến một số vấn đề về tính chính xác và tương thích với Revit. Do đó, nên sử dụng công cụ Tường nghiêng có sẵn trong Revit để tạo tường nghiêng chính xác và hiệu quả.