Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Để chỉnh sửa tường nghiêng và điều chỉnh sweeps và chèn (reveals) trong Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn tường nghiêng cần chỉnh sửa và chọn tab Edit Sweep hoặc Edit Reveal tương ứng.
 2. Chỉnh sửa sweep hoặc reveal bằng cách chọn tùy chọn Edit Profile hoặc Edit Type.
 3. Bạn có thể sử dụng công cụ chỉnh sửa bên trong Revit hoặc sử dụng các phần mềm khác để chỉnh sửa sweep và reveal và sau đó nhập chúng vào Revit bằng cách sử dụng tùy chọn Import.

Để điều chỉnh sweep hoặc reveal, bạn có thể thay đổi các thông số của chúng, chẳng hạn như chiều cao, chiều rộng, độ dốc và hình dạng. Sau khi chỉnh sửa sweep và reveal, bạn có thể lưu chúng lại và sử dụng chúng trong các mô hình khác hoặc chia sẻ chúng với người khác để sử dụng.