Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Bài học 3, Mục 7
Đã tham gia Khoá Học

Bảng Project Browser – Bảng trình duyệt và quản lý dự án

Tuấn Anh Trương 25 Tháng Năm, 2024
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Project Browser trong Autodesk Revit là một công cụ quan trọng giúp người dùng dễ dàng truy cập và quản lý các thành phần của mô hình của họ. Nó xuất hiện ở cột bên trái của màn hình và chứa các thư mục và danh sách các đối tượng trong mô hình.

Các danh mục chính trên Project Browser bao gồm:

 1. Views: Chứa các chế độ xem khác nhau của mô hình, chẳng hạn như các khuôn khổ, tầng và các chế độ xem 3D.
 2. Sheets: Chứa các bản vẽ và trang tài liệu khác được sử dụng để xuất mô hình.
 3. Legends: Chứa các thông tin về biểu đồ, chú giải và các thông tin khác về mô hình.
 4. Schedules: Chứa các bảng biểu hiển thị các thông tin khác nhau của mô hình.
 5. Families: Chứa các đối tượng, phần tử, linh kiện và các loại dữ liệu khác được sử dụng trong mô hình.
 6. Groups: Chứa các nhóm đối tượng liên quan trong mô hình.
 7. Phases: Chứa các giai đoạn khác nhau của quá trình thiết kế, xây dựng và bảo trì của mô hình.

Người dùng có thể tùy chỉnh Project Browser bằng cách thêm hoặc xóa các danh mục theo nhu cầu của họ, và có thể sắp xếp các đối tượng trong mỗi danh mục theo cách mà họ muốn.

Nếu người dùng không thấy Project Browser trên màn hình, họ có thể bật nó lên bằng cách chọn “View” từ Ribbon Toolbar, sau đó chọn “User Interface” và đảm bảo rằng “Project Browser” đã được chọn.