Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

File menu trong Autodesk Revit là nơi chứa các tùy chọn liên quan đến các hoạt động liên quan đến tệp Revit hiện tại, bao gồm các tùy chọn sau:

 1. New: Tạo một tệp mới.
 2. Open: Mở một tệp đã lưu trữ trước đó.
 3. Save: Lưu tệp hiện tại.
 4. Save As: Lưu tệp hiện tại với một tên khác hoặc định dạng khác.
 5. Export: Chuyển đổi tệp Revit hiện tại sang định dạng tệp khác như DWG, DGN, IFC, PDF.
 6. Import: Nhập một tệp khác vào tệp Revit hiện tại.
 7. Recent Files: Liệt kê các tệp Revit đã mở gần đây.
 8. Print: In tệp Revit hiện tại hoặc tạo file PDF.
 9. Print Setup: Thiết lập các tùy chọn in, bao gồm cỡ giấy, màu sắc và bề mặt in.
 10. Options: Thiết lập các tùy chọn của Revit, bao gồm các thiết lập hiển thị, thiết lập hệ thống đơn vị và các cài đặt khác.
 11. Collaboration: Tùy chọn liên quan đến tính năng Collaborate in Revit.
 12. Exit: Thoát khỏi phần mềm Revit.

Những tùy chọn này giúp người dùng có thể quản lý các tệp Revit của họ, tạo, mở, lưu và chuyển đổi các tệp, cũng như cấu hình các tùy chọn khác của Revit.