Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Navigation Toolbar trong Autodesk Revit là một thanh công cụ cho phép người dùng điều hướng và tương tác với mô hình của họ. Nó xuất hiện phía trên màn hình và chứa các công cụ giúp người dùng di chuyển, thu/phóng và xoay mô hình.

Các công cụ cụ thể trên Navigation Toolbar bao gồm:

 1. Zoom: Cung cấp các tùy chọn để thu/phóng và cập nhật mức độ zoom của mô hình.
 2. Pan: Cho phép người dùng di chuyển mô hình trong không gian làm việc.
 3. Orbit: Cho phép người dùng xoay mô hình theo trục XYZ.
 4. Walkthrough: Cho phép người dùng di chuyển thông qua mô hình bằng cách sử dụng các phím mũi tên và các tùy chọn khác.
 5. Camera: Cho phép người dùng tạo và quản lý các vị trí camera khác nhau trong mô hình.
 6. SteeringWheels: Cho phép người dùng xoay, di chuyển và tương tác với các đối tượng trong mô hình bằng cách sử dụng một bánh lái ảo.

Người dùng cũng có thể tùy chỉnh Navigation Toolbar bằng cách thêm hoặc xóa các công cụ khác nhau theo nhu cầu của họ.

Nếu người dùng không thấy Navigation Toolbar trên màn hình, họ có thể bật nó lên bằng cách chọn “View” từ Ribbon Toolbar, sau đó chọn “User Interface” và đảm bảo rằng “Navigation Bar” đã được chọn.