Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Options Bar trong Autodesk Revit là một thanh công cụ hiển thị các tùy chọn và thông số liên quan đến lệnh đang được sử dụng. Nó xuất hiện phía trên màn hình và thay đổi tùy theo lệnh đang được sử dụng.

Khi một lệnh nào đó được kích hoạt trong Revit, các tùy chọn cụ thể sẽ xuất hiện trên Options Bar để người dùng có thể tùy chỉnh và điều chỉnh các thông số liên quan đến lệnh đó. Ví dụ, khi người dùng chọn công cụ “Line” trong Ribbon Toolbar, Options Bar sẽ hiển thị các tùy chọn cho độ dày, màu sắc, kiểu đường và các thông số khác liên quan đến đường thẳng đó.

Options Bar cũng cung cấp cho người dùng một số tùy chọn chung cho các lệnh, chẳng hạn như chế độ xem hiển thị, tắt/mở Grid, góc hiển thị, đơn vị đo lường, và nhiều hơn nữa.

Nếu người dùng không thấy Options Bar trên màn hình, họ có thể bật nó lên bằng cách chọn “View” từ Ribbon Toolbar, sau đó chọn “User Interface” và đảm bảo rằng “Options Bar” đã được chọn. Người dùng cũng có thể tắt Options Bar bằng cách bấm tổ hợp phím “CTRL + 3”.