Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Bài học 3, Mục 4
Đã tham gia Khoá Học

Ribbon Toolbar – Thanh công cụ tuy cập tính năng và tùy chọn

Tuấn Anh Trương 25 Tháng Năm, 2024
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Ribbon Toolbar trong Autodesk Revit là một thanh công cụ được thiết kế để cung cấp truy cập nhanh đến các lệnh, tính năng và tùy chọn trong phần mềm. Ribbon Toolbar được sắp xếp theo các tab, mỗi tab chứa một nhóm các lệnh liên quan đến một chức năng cụ thể của Revit.

Mặc định, Ribbon Toolbar trong Revit bao gồm các tab sau:

 1. Home: Chứa các lệnh chính cho việc tạo và chỉnh sửa các thành phần trong mô hình.
 2. Architecture: Chứa các lệnh cho việc tạo và chỉnh sửa các thành phần kiến trúc trong mô hình.
 3. Structure: Chứa các lệnh cho việc tạo và chỉnh sửa các thành phần kết cấu trong mô hình.
 4. MEP: Chứa các lệnh cho việc tạo và chỉnh sửa các hệ thống cơ điện trong mô hình.
 5. Annotate: Chứa các lệnh cho việc đánh dấu và chú thích mô hình.
 6. View: Chứa các lệnh cho việc quản lý và thay đổi các khung nhìn và thiết lập hình ảnh.
 7. Manage: Chứa các lệnh cho việc quản lý các thành phần và cài đặt của mô hình.
 8. Collaborate: Chứa các lệnh cho việc làm việc cộng tác với các thành viên khác trong mô hình.
 9. Add-Ins: Chứa các lệnh cho việc quản lý và sử dụng các tiện ích bổ sung và plugin.

Người dùng có thể tùy chỉnh Ribbon Toolbar bằng cách thêm hoặc xóa tab, thêm hoặc xóa các lệnh trong mỗi nhóm và thay đổi vị trí của các tab và nhóm lệnh. Ribbon Toolbar cung cấp cho người dùng truy cập nhanh đến các tính năng và lệnh của Revit một cách dễ dàng và thuận tiện.