Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Bài học 3, Mục 12
Đã tham gia Khoá Học

Selection – Các lựa chọn cần thiết trong Revit

Tuấn Anh Trương 18 Tháng Bảy, 2024
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Selection trong Revit là quá trình lựa chọn các đối tượng trong mô hình Revit để thực hiện các tác vụ như chỉnh sửa, xoay, di chuyển, sao chép, xóa hoặc áp dụng thuộc tính. Để lựa chọn đối tượng trong Revit, bạn có thể sử dụng các công cụ sau:

 1. Pick tool: Lựa chọn đối tượng bằng cách nhấp vào nó trên màn hình.
 2. Crossing window: Lựa chọn tất cả các đối tượng được vẽ trong một hình chữ nhật từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc.
 3. Window: Lựa chọn tất cả các đối tượng được vẽ hoàn toàn trong một hình chữ nhật từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc.
 4. Fence: Lựa chọn tất cả các đối tượng mà đường kẻ chứa chúng cắt qua đường thẳng được vẽ bằng công cụ Fence.
 5. Filter: Lựa chọn các đối tượng dựa trên các tiêu chí như tên, kiểu hoặc thuộc tính.
 6. Previous: Chọn lại các đối tượng đã được chọn trước đó.
 7. Invert: Lựa chọn tất cả các đối tượng không được chọn và ngược lại.
 8. Select All: Lựa chọn tất cả các đối tượng trong mô hình.

Bạn có thể truy cập các công cụ lựa chọn này thông qua các nút trên thanh công cụ Selection hoặc bằng cách sử dụng các phím tắt tương ứng. Bên cạnh đó, Revit cũng cung cấp một số công cụ hữu ích khác để lựa chọn các đối tượng như Quick Select hoặc Filter Editor.