Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Building Information Modeling (BIM) là một phương pháp tiên tiến trong quản lý, thiết kế, xây dựng và quản lý tòa nhà. BIM là một phần mềm chuyên dụng được sử dụng để tạo ra mô hình số 3D của tòa nhà hoặc công trình xây dựng khác, kết hợp với thông tin liên quan đến các vật liệu, công nghệ, chi phí và các yếu tố khác trong quá trình xây dựng.

BIM giúp các chuyên gia trong ngành xây dựng có thể làm việc cùng nhau trên một nền tảng chung, tạo ra một mô hình số hoàn chỉnh của tòa nhà hoặc công trình. Nó cũng cung cấp cho các nhà thiết kế và nhà thầu một cái nhìn toàn diện về các chi phí, thời gian và tài nguyên cần thiết để xây dựng một tòa nhà.

BIM giúp cho quá trình thiết kế, xây dựng và quản lý tòa nhà trở nên hiệu quả hơn, giảm thiểu sự mâu thuẫn và tăng tính chính xác của thông tin. Nó cũng giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình xây dựng và tăng tính hiệu quả của quá trình bảo trì và sửa chữa sau khi tòa nhà hoàn thành.