Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Trong Revit, bạn có thể mở nhiều cửa sổ đồng thời để thao tác trên một mô hình. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn xem và chỉnh sửa nhiều phần khác nhau của mô hình cùng một lúc.

Để mở nhiều cửa sổ trong Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn View tab trên thanh công cụ.
 2. Chọn “New Window” để mở cửa sổ mới. Bạn có thể chọn “Tile Windows” để sắp xếp các cửa sổ một cách chính xác hoặc chọn “Cascade Windows” để xếp chồng chéo các cửa sổ.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt để tạo các cửa sổ mới. Nhấn phím “Ctrl + Tab” để chuyển đổi giữa các cửa sổ đã mở hoặc nhấn “Ctrl + N” để tạo cửa sổ mới.
 4. Khi bạn đã mở nhiều cửa sổ, bạn có thể sử dụng chúng để xem và chỉnh sửa các phần khác nhau của mô hình cùng một lúc.

Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh các cửa sổ bằng cách chọn “View Properties” và thay đổi kích thước, vị trí và phương hướng của chúng.