Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Bài học 1, Mục 5
Đã tham gia Khoá Học

05 – Tìm hiểu hệ thống phân cấp phần tử Revit

Tuấn Anh Trương 25 Tháng Năm, 2024
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Trong Revit, các phần tử (element) được tổ chức theo một cấu trúc phân cấp (hierarchy) phức tạp để cho phép các thành phần trong mô hình được hiển thị và quản lý một cách hợp lý. Cấu trúc phân cấp của Revit bao gồm các mức sau:

 1. Project: Đây là cấp cao nhất của cấu trúc phân cấp và bao gồm toàn bộ dự án Revit.
 2. Levels: Level là mức dưới đó, đại diện cho các mức độ địa hình hoặc các tầng của tòa nhà.
 3. Grids: Lưới (grid) được sử dụng để định vị các thành phần của tòa nhà theo chiều dọc và chiều ngang.
 4. Views: Các views (khi chuyển sang giao diện tiếng Việt thì sẽ thành “Góc nhìn”) được sử dụng để hiển thị các phần của mô hình và có thể được đặt trên các level và grid.
 5. Model Groups: Nhóm mô hình (model groups) được sử dụng để nhóm các phần tử lại với nhau để tạo ra một phần của tòa nhà hoặc kết cấu.
 6. Families: Family là một khối xây dựng cơ bản trong Revit và được sử dụng để tạo các phần tử khác nhau trong mô hình.
 7. Components: Các thành phần (components) bao gồm các đối tượng cụ thể như cửa sổ, cửa, đường ống, vv. và có thể được đặt trong các family.

Các thành phần trong cấu trúc phân cấp của Revit được kết hợp lại với nhau để tạo thành một mô hình hoàn chỉnh. Việc hiểu rõ cấu trúc phân cấp này sẽ giúp bạn quản lý và chỉnh sửa các thành phần trong mô hình một cách hiệu quả hơn.