Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Bài học 1, Mục 6
Đã tham gia Khoá Học

06 – Chỉnh sửa các phần tử trong hệ thống phân cấp Revit

Tuấn Anh Trương 28 Tháng Năm, 2024
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Khi muốn chỉnh sửa các thành phần trong cấu trúc phân cấp của Revit, bạn cần hiểu cách các phần tử tương tác với nhau. Dưới đây là một số cách để chỉnh sửa các thành phần trong Revit hierarchy:

 1. Sử dụng các công cụ chỉnh sửa: Revit cung cấp các công cụ chỉnh sửa để bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa các thành phần trong mô hình của mình. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng công cụ “Move” để di chuyển các phần tử hoặc sử dụng công cụ “Rotate” để xoay chúng.
 2. Chỉnh sửa thông tin trong phần thuộc tính (Properties): Mỗi phần tử trong Revit đều có các thuộc tính riêng của nó. Bạn có thể truy cập các thuộc tính này và chỉnh sửa chúng trong phần “Properties” của Revit.
 3. Sử dụng các công cụ quản lý: Revit cũng cung cấp các công cụ quản lý để giúp bạn chỉnh sửa các thành phần trong cấu trúc phân cấp của nó. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng công cụ “Group” để nhóm các phần tử lại với nhau để dễ dàng chỉnh sửa.
 4. Tương tác với các thành phần khác: Trong mô hình Revit, các thành phần tương tác với nhau và có thể ảnh hưởng đến nhau. Vì vậy, khi chỉnh sửa một thành phần, bạn cần phải cẩn thận xem xét tác động của nó đến các thành phần khác trong mô hình.
 5. Sử dụng các tính năng của phần mềm: Revit cung cấp rất nhiều tính năng để giúp bạn chỉnh sửa các thành phần trong cấu trúc phân cấp của nó. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng tính năng “Undo” để hoàn tác các thao tác chỉnh sửa hoặc sử dụng tính năng “Copy” để sao chép các thành phần trong mô hình.

Quá trình chỉnh sửa các thành phần trong Revit hierarchy có thể phức tạp và tốn nhiều thời gian, tuy nhiên nó rất quan trọng để đảm bảo rằng mô hình của bạn được xây dựng và chỉnh sửa một cách chính xác.