Plugin Corona Rendering

 • Plugin Corona Rendering

  Gửi bởi Lotuz bật 9 Tháng Ba, 2023 tại 5:30 sáng

  Corona Renderer là một công nghệ render 3D được phát triển bởi Ondřej Karlík và Adam Hotový vào năm 2009 tại Cộng hòa Séc. Corona Renderer được thiết kế để tối ưu hóa cho việc tạo ra hình ảnh chân thực và đẹp với tốc độ render nhanh hơn. Corona Renderer được tích hợp trực tiếp vào các ứng dụng như Autodesk 3ds Max

  Corona Renderer sử dụng một kỹ thuật Path Tracing để tạo ra hình ảnh chân thực và tương tự như các công nghệ render khác. Tuy nhiên, Corona Renderer được tối ưu hóa để sử dụng tài nguyên phần cứng một cách hiệu quả hơn, từ đó tăng tốc độ render và giảm thời gian chờ đợi.

  Trong phần mềm render Corona, các thuật toán tính toán ánh sáng chủ yếu được sử dụng là kỹ thuật Monte Carlo Path Tracing và các biến thể của nó. Sau đây là giải thích chi tiết về các thuật toán tính toán ánh sáng trong phần mềm render Corona:

  1. Monte Carlo Path Tracing: Đây là kỹ thuật tính toán ánh sáng chính được sử dụng trong Corona Renderer. Kỹ thuật này sử dụng phương pháp Monte Carlo để lấy mẫu các tia ánh sáng và theo dõi chúng khi chúng đi qua cảnh. Các tia ánh sáng này sẽ được lấy mẫu ngẫu nhiên, điều này giúp cho việc tính toán ánh sáng được thực hiện một cách chính xác và nhanh chóng hơn.

  2. Adaptive Sampling: Kỹ thuật này được sử dụng để cải thiện tốc độ render và giảm thời gian tính toán. Kỹ thuật này sử dụng các thông số như độ phân giải, độ sâu, tần số của các tia ánh sáng để tự động tinh chỉnh số lượng tia ánh sáng được sử dụng trong quá trình tính toán. Các thông số này sẽ được điều chỉnh để đảm bảo rằng chỉ có các tia ánh sáng cần thiết được sử dụng và việc tính toán được thực hiện một cách hiệu quả nhất.

  3. Light Cache: Đây là kỹ thuật tính toán ánh sáng được sử dụng trong Corona Renderer để tạo ra các đèn trong phòng. Kỹ thuật này sử dụng các thông tin về đèn và vị trí của chúng để tạo ra các bản đồ ánh sáng. Các bản đồ ánh sáng này sau đó sẽ được sử dụng để cải thiện tốc độ render và giảm thời gian tính toán.

  4. Irradiance Cache: Kỹ thuật này được sử dụng để tính toán ánh sáng đến các vật liệu không phản xạ trong cảnh. Kỹ thuật này sẽ lấy mẫu ánh sáng từ các vị trí khác nhau và tính toán trung bình ánh sáng đến các vật liệu trong cảnh. Các kết quả tính toán sau đó sẽ được sử dụng để tạo ra hình ảnh chân thực và đẹp.

  Lotuz đã trả lời 1 năm, 2 tháng trước 1 Thành viên · 1 Phản hồi
 • 1 Phản hồi
 • Lotuz

  Người sáng lập
  13 Tháng Ba, 2023 tại 10:07 chiều
  1. Path Tracing:

  Path Tracing là một kỹ thuật tính toán ánh sáng trong Corona Renderer. Kỹ thuật này được sử dụng để tạo ra các hình ảnh chân thực bằng cách theo dõi các tia ánh sáng từ nguồn ánh sáng và tính toán độ phân tán của các tia ánh sáng trong cảnh. Kỹ thuật Path Tracing giúp tạo ra các hiệu ứng ánh sáng như bóng đổ và phản xạ ánh sáng trên các vật liệu trong cảnh.

  Path Tracing hoạt động bằng cách phát ra các tia ánh sáng từ nguồn ánh sáng và tính toán đường đi của chúng trong cảnh. Các tia ánh sáng này sẽ được phản xạ, khúc xạ và hấp thụ khi đi qua các vật liệu trong cảnh. Kết quả cuối cùng là một bức ảnh chứa các thông tin về độ sáng, bóng đổ, phản xạ và sắc thái của các vật liệu trong cảnh.

  1. Adaptive Sampling:

  Adaptive Sampling là một kỹ thuật tính toán ánh sáng trong Corona Renderer được sử dụng để tinh chỉnh số lượng tia ánh sáng được sử dụng trong quá trình tính toán. Kỹ thuật này giúp cải thiện tốc độ render và giảm thời gian tính toán bằng cách tự động tinh chỉnh các thông số như độ phân giải, độ sâu và tần số của các tia ánh sáng.

  Adaptive Sampling hoạt động bằng cách lấy mẫu các tia ánh sáng trong cảnh và tính toán chúng để tạo ra hình ảnh. Tuy nhiên, số lượng tia ánh sáng được sử dụng sẽ được điều chỉnh một cách tự động để đảm bảo rằng chỉ có các tia ánh sáng cần thiết được sử dụng trong quá trình tính toán. Điều này giúp tăng tốc độ render và giảm thời gian tính toán mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh.

  1. Light Cache:

  Light Cache là một kỹ thuật tính toán ánh sáng trong Corona Renderer được sử dụng để tạo ra các bản đồ ánh sáng cho các đèn trong phòng. Kỹ thuật này giúp cải thiện tốc độ render và giảm thời gian tính toán bằng cách lưu trữ các thông tin về ánh sáng của các đèn trong phòng vào các bản đồ.

  Light Cache hoạt động bằng cách phân tách cảnh thành các vùng nhỏ hơn và tính toán ánh sáng tại mỗi vùng. Sau đó, các kết quả tính toán sẽ được lưu trữ trong các bản đồ ánh sáng và sử dụng trong quá trình render. Khi tạo hình ảnh, các bản đồ ánh sáng sẽ được sử dụng để tính toán ánh sáng của các đèn trong phòng. Các bản đồ ánh sáng này cũng có thể được tùy chỉnh để đảm bảo rằng chúng phù hợp với yêu cầu cụ thể của cảnh.

  Tóm lại, Path Tracing là kỹ thuật tính toán ánh sáng chính trong Corona Renderer, Adaptive Sampling giúp tinh chỉnh số lượng tia ánh sáng được sử dụng để tăng tốc độ render và giảm thời gian tính toán, còn Light Cache được sử dụng để tạo ra các bản đồ ánh sáng cho các đèn trong phòng để cải thiện tốc độ render và giảm thời gian tính toán. Các kỹ thuật này làm việc cùng nhau để tạo ra các hình ảnh chân thực và đẹp trong phần mềm render Corona Renderer.

Log in to reply.