Trả lời: Giới thiệu về D5 Rendering trong kiến trúc

 • Lotuz

  Người sáng lập
  13 Tháng Ba, 2023 tại 9:30 chiều

  D5 Rendering có thể liển kết với các phần mềm 3D nào ?

  D5 Render hỗ trợ liên kết với một số phần mềm đồ họa 3D phổ biến như:

  1. SketchUp
  2. Rhino
  3. Revit
  4. 3ds Max
  5. Blender
  6. Cinema 4D

  Việc tích hợp và liên kết với các phần mềm đồ họa 3D khác giúp người dùng dễ dàng tương tác và chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm khác nhau, tăng tính hiệu quả và giảm thời gian trong quá trình thiết kế và kết xuất hình ảnh 3D.