Quay lại Khóa học

Ứng dụng Photoshop trong Kiến Trúc – Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. Chương 1: Cài đặt – Làm quen với Photoshop

  Bài 1: Cài đặt và ưu nhược điểm điểm của Photoshop
  2 Chuyên Mục
 2. Bài 2: Làm quen với giao diện làm việc của Photoshop
  5 Chuyên Mục
 3. Chương 2: Các đối tượng làm việc trong photoshop
  Bài 1: Layer
  5 Chuyên Mục
 4. Bài 2: Layer Style ( Tạo các hiệu ứng đơn giản )
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 3: Selections – Vùng chọn
  6 Chuyên Mục
 6. Bài 4: Blending mode – Hiệu ứng kỹ xảo – hòa trộn
  1 Mục
 7. Bài 5: Color & Adjustment Layer – Hiệu ứng màu sắc
  5 Chuyên Mục
 8. Bài 6: Shapes – Định dạng vector
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 7: Text – Tìm hiểu về chữ trong photoshop
  2 Chuyên Mục
 10. Bài 8: Cropping – Cắt, điều chỉnh khung hình
  2 Chuyên Mục
 11. Bài 9: Filters – Hiệu ứng
 12. Bài 10: Smart Objects – Đối tượng thông minh
Bài Thực Hành 1 của 0

Bài thưc hành 1: Phân tích địa điểm – sơ đồ vị trí – bán kính lân cận

Sỹ Trần Tiến 19 Tháng Sáu, 2024